Kasacja pojazdów
Auto części

Wzory oświadczeń i upoważnień

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje oraz dokumenty wymagane przy złomowaniu pojazdu.

DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

W przypadku utraty lub zagubienia dowodu rejestracyjnego, należy udać się do właściwego wydziału komunikacyjnego po Zaświadczenie o danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym do celów złomowania pojazdu

PEŁNOMOCNICTWO LUB UPOWAŻNIENIE DO ZŁOMOWANIA POJAZDU

Przy dopełnieniu formalności muszą być obecne wszystkie osoby będące właścicielami auta. W sytuacji braku współwłaścicieli, w celu załatwienia wszystkich formalności, niezbędne jest posiadanie:

  1. PEŁNOMOCNICTWO do złomowania pojazdu w przypadku załatwienia formalności w chwili odbioru pojazdu,

  2. UPOWAŻNIENIE do złomowania pojazdu w przypadku załatwiania formalności w siedzibie firmy w Tymbarku.

Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

OŚWIADCZENIE O UTRACIE TABLIC/Y REJESTRACYJNEJ/YCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z samochodu możemy korzystać tylko w wypadku, gdy posiada tablice rejestracyjne (za ich brak jest mandat). W przypadku, gdy tablice zostały nam skradzione, należy powiadomić policję. W przypadku zagubienia w nieokreślonych okolicznościach, do celów złomowania oraz wyrejestrowania pojazdu, WŁAŚCICIEL pojazdu składa oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych.


Wzór dokumentu dostępny poniżej.

ORYGINAŁY DOKUMENTÓW ZAKUPU

W przypadku złomowania pojazdów, do których zostało zgłoszone NABYCIE pojazdu /bez procesu rejestracji pojazdu/, należy przedstawić oryginały wszystkich dokumentów /umowy lub faktury/ potwierdzających zakup pojazdu.

DOWÓD OSOBISTY

Poza dokumentami auta, należy mieć przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość właścicieli: dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.

KARTA POJAZDU

Dokument NIEWAŻNY od 4 września 2022r, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA