Kasacja pojazdów
Auto części

Zapewnienie sieci zbierania pojazdów

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy, które zobowiązują wszystkich przedsiębiorców wprowadzających samochody na polski rynek (m.in. importerów i komisy), do zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

Jak wywiązać się z obowiązku?

Importer pojazdów może wywiązać się z nałożonego obowiązku prawnego:

  • zapewniając własną sieć poprzez prowadzenie stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów lub
  • zawierając pisemną umowę z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

W przypadku sprowadzania do 1000 pojazdów rocznie, sieć powinna składać się z co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, w tym z minimum jednej stacji demontażu, położonych w różnych miejscowościach na terenie Polski. W praktyce – jeżeli sprowadzasz auta na handel, musisz mieć podpisane umowy z minimum trzema stacjami demontażu pojazdów.

Umowa o zapewnienie sieci zbierania pojazdów

Zawarcie umowy z naszą firmą pozwala wypełnić ustawowy obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przedsiębiorcom, którzy wprowadzają na polski rynek do 1000 aut rocznie. Dodatkowo, w ramach umowy, otrzymasz roczne sprawozdanie, dotyczące sprowadzonych pojazdów.

Podstawa prawna

Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji reguluje ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 14 w/w ustawy, wprowadzającym  pojazd jest przedsiębiorca będący producentem pojazdu lub prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu. Obowiązek zapewnienia sieci pojazdów przez firmy handlujące autami oraz zasady zawierania umów z przedsiębiorcami prowadzącymi  stacje demontażu, regulują art. 11 i 11a w/w ustawy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie GIOŚ: http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt